ÇEVRE POLİTİKASI

PENEPE LED ÇEVRE POLİTİKASI

 

PENEPE LED olarak, faal halde olduğumuz; “LED AYDINLATMA ARMATÜRLERİNİN TASARIMI, ÜRETİM, SATIŞ VE PAZARLAMAkapsamı dahilinde;

PENEPE LED, İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir.

 

PENEPE LED, faaliyetlerinin,  çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara ve diğer gerekliliklere, uymayı taahhüt eder.

 

PENEPE LED, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

 

PENEPE LED, çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.

 

PENEPE LED, çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,

 

PENEPE LED, çalışanlara, çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

Bu doğrultuda PENEPE LED olarak Çevre Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz. 

                                                                                          GENEL MÜDÜR

                                                                                          MURAT ÇAPAR